Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Νέα έκδοση πλατφόρμας ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
- Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2016 -

Σας καλωσορίζουμε στην τελευταία έκδοση της πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα eClass, ένα από τα πιο δημοφιλή Project της Επιστημονικής ομάδας του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet).

Το Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων της ΑΣΚΤ σε συνεργασία με την Επιστημονική ομάδα έργου του GUnet, σας φέρνει την τελευταία έκδοση της πιο εξελιγμένης πλατφόρμας για την Τηλεκπαίδευση στην Ελλάδα.
Με σχεδόν 100 μαθήματα και πάνω από 2.000 χρήστες η Υπηρεσία είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας της σχολής.

Ταυτότητα

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και συνιστά προσφορά του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα. Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Νέες δυνατότητες

Προσαρμοστική διεπαφή χρήστη
Η πλατφόρμα Open eClass διαθέτει μοντέρνα και προσαρμοστική (responsive) διεπαφή χρήστη (user interface), που βασίζεται σε Bootstrap 3x, ώστε να προσαρμόζεται στις οθόνες διαφορετικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και smartphones.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να έχουν απευθείας πρόσβαση στην Open eClass στο tablet ή το κινητό τους και μέσω των εφαρμογών για κινητές συσκευές με λειτουτργικό iOS και Android.

Συμβατότητα με πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης
H πλατφόρμα Open eClass είναι συμβατή με διεθνή πρότυπα (SCORM, IMSCP) με τα οποία εξασφαλίζεται η επαναχρησιμοποίηση, η προσβασιμότητα και η ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού υλικού στις τεχνολογικές μεταβολές, καθώς και η διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Μίνως Ματσάκης
Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων