Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αφήγηση-σενάριο-πολυσενάριο-προγραμματισμός (MMLAB101)Μάνθος Σαντοριναίος
Συνεργατικοί εικονικοί χώροι στο Διαδίκτυο (MMLAB105)Νεφέλη Δημητριάδη
.
Το τεχνολογικό περιβάλλον του ψηφιακού έργου (MMLAB100)Σταυρούλα Ζώη, Ε.Δι.Π. ΑΣΚΤ, PhD Πληροφορικής
Ψηφιακός Ήχος (Πολυμέσα-Υπερμέσα) (MMLAB102)Ταξιάρχης Διαμαντόπουλος