Διαδρομές της φωτογραφιας, Μέρος I

Αλέξανδρος Βούτσας

Περιγραφή

      Το περιεχόμενο των σημειώσεων προέρχεται από τα μαθήματα: Διαδρομές της φωτογραφίας στην τέχνη, που έγιναν το διάστημα, 1999-2004, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών, με προβολή διαφανειών στα πλαίσια της θεωρητικής ενότητας του κατ’ επιλογή εργαστηριακού μαθήματος φωτογραφίας.

     Φωτογραφία και τέχνη, ένας τίτλος, δύο έννοιες, μας ενδιέφερε η διερεύνηση αυτών των σχέσεων, η διαφορετική προσέγγιση του κάθε καλλιτέχνη, από όποιο χώρο και αν προέρχεται, στο βαθμό που δημιουργεί έργο με μέσο τη φωτογραφία. Στις σημειώσεις της ενότητας επιδιώχθηκε μια επιλογή αναφορών που δεν καλύπτει όλους τους καλλιτέχνες που αναφέραμε στο μάθημα, μια παράθεση απόψεων, μια ανθολογία, γύρω από τα έργα. Είναι φανερό πως η απουσία ή η περιορισμένη αναφορά σε καλλιτέχνες που έχουν ένα ευρύ έργο τους αδικεί, αλλά οι διαδρομές, αν και είναι άθροισμα από μονογραφίες, δεν είναι δυνατό να τις συμπεριλάβουν όλες. Για μια εκτενέστερη μελέτη υπάρχει στο τέλος βιβλιογραφία.