ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
- Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 -

Ανακοινώνεται ότι η διαδικτυακή εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική 1 (καθηγητής Α. Γιακουμακάτος) θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00-13:00 και θα γίνει ως εξής:

Οι φοιτητές θα συνδεθούν στις 10:00 με την ανοιχτή διεύθυνση eClass http://eclass.asfa.gr/courses/TMB205/. Στην ενότητα «Ανακοινώσεις» του eClass (στήλη στα αριστερά της οθόνης) θα βρουν τις ερωτήσεις της εξέτασης. Θα πρέπει να στείλουν το αρχείο word ή pdf του γραπτού τους μέχρι τις 13:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντα Α. Γιακουμακάτου (agiacum@hotmail.com). Συνιστάται η αποστολή ηλεκτρονικού κειμένου και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η αποστολή σκαναρισμένου χειρογράφου.

Μαζί με το γραπτό τους οι φοιτητές θα πρέπει να επισυνάψουν στην ίδια διεύθυνση του  διδάσκοντα και την ατομική εργασία τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα είναι διαθέσιμη ανοιχτή σύνδεση με τον διδάσκοντα για ενδεχόμενες απορίες, στη διεύθυνση Teams:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3a0a867033e8b9423fa752101ab893577e%40thread.tacv2%2f1585308735438%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522faab4f7a-99c8-4a31-b791-50812fa15afc%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b87ce8eb-e3fd-4a74-9c02-1dec8c9e45b6%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d33d142d-1273-4d93-ba16-70fd0439d4de&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true