Εικόνα και Λόγος (Δ-ΦΙ-ΦΙΤΑΕ 507)

Νίκος Ερηνάκης

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στη διερεύνηση της διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα στην εικόνα και τον λόγο ως κομβικό θέμα αναζήτησης στο πλαίσιο τόσο της φιλοσοφίας της τέχνης όσο και της καλλιτεχνικής πρακτικής. Μέσα από ποικίλες αναφορές σε εικαστικούς καλλιτέχνες, λογοτέχνες και στοχαστές εξερευνάται η θέση και ο ρόλος της εικόνας στον λόγο και αντιστοίχως του λόγου στις εικαστικές τέχνες, εστιάζοντας στις διαφορετικές απόψεις περί σύγκλισης ή/και έντασης ανάμεσά τους, όπως και σε ζητήματα δημιουργικότητας, αυθεντικότητας και αυτονομίας αναφορικά με τη μεταξύ τους σχέση. Τούτων δοθέντων, προσεγγίζεται η πολυεπίπεδη συσχέτιση εικόνας και λόγου ως μορφές επεξεργασίας του πραγματικού μέχρι και τον 20ό αιώνα και του υπερ-πραγματικού στο σύγχρονο πλαίσιο της ύστερης νεωτερικότητας.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις